הזמנת המועדון לאירוע פרטי או ציבורי תתבצע רק על גבי טופס זה. לאחר שליחת הטופס ובחינת פניות המועדון יתקבל אישור או דחיית הבקשה במייל חוזר, יש להודיע על ביטול האירוע בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ - 48 שעות לפני האירוע. במידה ולא תשלח הודעת ביטול בכתב למייל הועדה נאלץ לחייב בסכום שימוש מלא. מייל הועדה Moadonlavon@gmail.com


מצורף לינק לתקנון המועדון

חל איסור מוחלט להשתמש במכונת עשן/זיקוקים

 

על פי תקנון המועדון, ביצוע הניקיון באחריות המזמין

 

ממלא הטופס מאשר את התקנון לאחר שקרא אותו ואת כל פרטי הטופס, כולל אישור גבייה על סך 300 שח מכרטיס חבר.

 

אישור האירוע ישלח אליכם במייל חוזר. בברכה ועדת מועדון: יפעת שמעציון, אביבית פלדמן, חגית בן סימון

 

פרטי ממלא הטופס:

אני מאשר שעברתי על דף הנהלים ומקבל עלי את כל הנהלים בשימוש האולם, ידוע לי שהפרת הנהלים עלולה לגרור חיוב כספי.