התנגדות תושבי הישובים הר חלוץ לבון חרשים לתכניות הטורבינות.

| עדכון אחרון:  16/02/2020 11:54
מבט מכביש לפידות כסרא

במהלך הקייץ הכנו התנגדויות עם תושבי הישובים כסרא ולפידות וכמובן גם בלבון, הר חלוץ וחרשים. סיימנו את הכנת ההתנגדויות לתכנית אנלייט ובראשית נובמבר הגשנו כ 450 התנגדויות תושבים, וכן התנגדויות מטעם ועדי הישובים, ומטעם המועצות - משגב וכסרא.

 

במהלך דצמבר חזרנו על תהליך הכנת ההתנגדויות בישובים נגד תכנית זודיאק והגשנו כ 600 התנגדויות כנ"ל נגד תוכנית זודיאק.

 

במקביל יצרנו קשר עם מומחים בתחומים: חיזוי התקדמות של אש, כיבוי אש, אקוסטיקה, ריצוד, בריאות, אדריכלית נוף ואקולוג. חוות הדעת שלהם הוגשו כהשלמות בחודשיים האחרונים, ומצורפות כאן לעיונכם.

נקודות עיקריות מתוך חוות הדעת:

  • פגיעה משמעותית בנוף. מלבד הגובה העצום שלהן, יוקמו בבסיס שלהן רמפות בגבהים של כ 20 עד 28 מ'.
  • התכנית תגרום לכריתה של מעל 20,000 עצי חורש וזית.
  • התכנית תגרום לחריגה משמעותית מתקני הרעש והריצוד.
  • תת רעש יורגש עד 5 ק"מ, כלומר גם בחרשים ולמעשה עד בית ג'אן.
  • בריאות - מומחית הבריאות קבעה ש"סוגיית מרחק הביטחון הראוי והמתאים אינה מקבלת מענה מספק, ואף לא מענה מינימלי ראוי". הנחיות התכנון של משרדי הממשלה הרלוונטיים (המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות) מתייחסות רק לטורבינות "גדולות", עד גובה של 100 מטר ולא לטורבינות ענק בגובה כפול - 200 מ'.
  • ארגון הבריאות העולמי מגדיר את הרעש מטורבינות רוח כגורם לתחלואה.
  • כיבוי אש – מומחה כיבוי אש מגדיר את האזור כבעל סיכון מוגבר להתפשטות אש וציין נתונים משמעותיים גם מתרחיש הייחוס של צה"ל: במלחמה כוללת בזירה הצפונית, יתרחשו מדי יום 115 שריפות המחייבות סיוע אווירי, מתוכן 2 שריפות ענק !!!

בתמונה - הדמיה של תכנית אנלייט, מתוך חוות הדעת הנופית.

לעיונכם, מצורפות כל חוות הדעת שהוגשו.