אישור מאזן האגודה לשנת 2016 ,בחירת ועדת קלפי לצורך בחירת הנהלת הישוב. אישור חברים לוועדת ביקורת, אישור העלאת סכום הון אגודה מ - 40,000 ₪ ל- 48,000 ₪. אישור תקציב פרויקטים לשנת 2018 הצגת ניצול תקציבי לשנת 2017 אישור תקציב האגודה לשנת .2018

אסמכתא:פרוטוקול אסיפה כללית מס': 5/17
תאריך:21/12/2017
נוכחים:יו"ר האסיפה : מארק שירין מזכיר האסיפה: אביהו אלמלם
תאריך פרסום:25/12/2017 10:26
עדכון אחרון:25/12/2017 10:30

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: