הרחבה שלב ד' אישור חוזים - חכ"ל אגודה / חכ"ל משתכנים

אסמכתא:פרוטקול 4/17
תאריך:22/06/2017
נוכחים:יו"ר האסיפה : מארק שירין מזכיר האסיפה: מתי גולני
תאריך פרסום:25/06/2017 14:57
עדכון אחרון:25/06/2017 14:59

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: