הרחבה שלב ד'

אסמכתא:פרוטוקול אסיפה כללית מס': 3/17
תאריך:14/03/2017
נוכחים:יו"ר האסיפה : קובי צדף מזכיר האסיפה: יניב שמעציון
תאריך פרסום:15/03/2017 13:32
עדכון אחרון:15/03/2017 13:34

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: