מאבק בטורבינות, הצטיידות, הרחבה שלב ד'

אסמכתא:פרוטוקול אסיפה כללית מס': 2/17
תאריך:16/02/2017
נוכחים:יו"ר האסיפה : מארק שירין מזכיר האסיפה: מתי גולני
תאריך פרסום:15/02/2017 22:22
עדכון אחרון:15/02/2017 22:23

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: