1. אישור מאזן האגודה לשנת 2015 – רו"ח כרם מוזמן. 2.הצגת ניצול תקציבי לשנת 2016. 3.אישור תקציב האגודה לשנת 2017.

אסמכתא:פרוטוקול אסיפה כללית מס': 1/17
תאריך:03/01/2017
נוכחים:יו"ר האסיפה : מארק שירין מזכיר האסיפה: קובי צדף
תאריך פרסום:05/01/2017 07:30
עדכון אחרון:05/01/2017 08:05

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: