מזכירות הישוב - פרוטוקולים אסיפה כללית 2017

אסמכתא
נושא:
תאריך:
נוכחים:
קבצים מצורפים: