מיומנו של ראש המועצה 28/6/2020

מזכירות הישוב (28/06/2020 12:41)

מסמכים מצורפים להודעה זו: