מיומנו של ראש המועצה 14/6/2020

מזכירות הישוב (15/06/2020 10:31)

מסמכים מצורפים להודעה זו: