פרוטוקול ישבת הנהלה 7.5.20

מזכירות הישוב (20/05/2020 16:46)

מסמכים מצורפים להודעה זו: