מיומנו של ראש המועצה 17/5/2020

מזכירות הישוב (18/05/2020 09:19)

מסמכים מצורפים להודעה זו: