WhatsApp Image 2019-08-05 at 10.19.53

מזכירות הישוב

מזכירות הישוב | עדכון אחרון:  21/03/2018 13:06

מזכירות לבון מטפלת בנושאים השוטפים שעל סדר היום של האגודה.

בישוב ישנה מזכירות פעילה חמישה ימים בשבוע. המזכירות הינה חוליה מקשרת בין התושבים לוועדות השונות ולמוסדות היישוב ומעדכנת  באתר  בפיסבוק ובהודעות ווטס אפ  את התושבים בנושאים השונים.

תפקידה העיקריים של המזכירות:

· הוצאה לפעולה של החלטות ההנהלה

· שירותי משרד: צילומים, משלוח וקבלת פקס, שירותי דואר.

· ניהול וביצוע פרויקטים בשוטף

· גזברות והנהלת חשבונות

· עבודה מול הוועדות השונות

· תחזוקת הישוב – מים גינון, ניקיון, תאורה וביטחון

· מענה לפניות תושבים וטיפול בהן

· ניהול קשרי החוץ והענפים מול גורמים כגון המועצה ותאגידיה, רשות מקרקעי ישראל, חכ"ל, קולחי משגב והיישובים הסמוכים.

· קשר עם התושבים ומתן מענה לבעיות

· ניהול עובדים (שוטף) המועסקים ע"י האגודה. ביניהם: עובדי חינוך גיל הרך, רכז נוער וחצרן הישוב

כל בקשה מגיעה למזכירות ומנותבת לגורם הרלוונטי להמשך טיפול.

ניתן לפנות למזכירות בכל שעה דרך המייל misgavlavon3@gmail.com

בשעות הפעילות בטלפון: 04-9884298

במקרים דחופים לפנות למנהלת הקהילה בטלפון הנייד.

שעות הפעילות משתנות מפעם לפעם ומומלץ להתעדכן במזכירות.

 

 

 

פרוטוקולים