ד.נ. בקעת בית הכרם 2011800, טלפון: 04-9884298, פקס: 04-9883675, misgavlavon3@gmail.com