מיומנו של ראש המועצה 20/12/2020

מזכירות הישוב (21/12/2020 08:46)

מסמכים מצורפים להודעה זו: