מיומנו של ראש המועצה 15/11/2020

מזכירות הישוב (16/11/2020 10:13)

מסמכים מצורפים להודעה זו: