מיומנו של ראש המועצה 13/9/2020

מזכירות הישוב (14/09/2020 12:57)

מסמכים מצורפים להודעה זו: