צו איסור הדלקת מדורות

מזכירות הישוב (06/09/2020 08:48)

מסמכים מצורפים להודעה זו: