מיומנו של ראש המועצה 26/7/2020

מזכירות הישוב (27/07/2020 08:45)

מסמכים מצורפים להודעה זו: