מיומנו של ראש המועצה 19/7/2020

מזכירות הישוב (19/07/2020 10:31)

מסמכים מצורפים להודעה זו: